Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti (2004)

Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti (2004)
Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti (2004)
Title:Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti
Author:Tərtibçilər: Məsud Mahmudov, Əbülfət Fətullayev
Translator:
Editor:Ağamusa Axundov, Kamilə Vəliyeva
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2004
Pages:524
ISBN:
File:PDF, 12.9 MB
Download:Click here