Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. III cild (2006)

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. III cild (2006)
Title:Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild (QLMNOÖPR)
Author:Tərtibçilər: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə
Translator:
Editor:Redaktor: Ə. Orucov; Təkrar nəşrə hazırlayanı, təkmilləşdirəni və redaktoru: A. Axundov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq–Qərb” nəşriyyatı
Year:2006
Pages:672
ISBN:9789952340259
File:PDF, 5.41 MB
Download:Click here
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild (QLMNOÖPR). Redaktor: Ə. Orucov; Tərtibçilər: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə. Təkrar nəşrə hazırlayanı, təkmilləşdirəni və redaktoru: A. Axundov. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2006, 672 s. ISBN 9789952340259

Leave a Comment