Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri (2010)

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri (2010)
Title:Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri [tapu təhrir dəftəri – 699]
Author:
Translator:
Editor:Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi: Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov; Tərtibçi: Tofiq Hümbət oğlu Nəcəfli; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic, Ottoman Turkish
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Çaşıoğlu” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:508
ISBN:9789952272819
File:PDF, 4.46 MB
Download:Click here

Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri [tapu təhrir dəftəri – 699]. Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov; Tərtibçi: T. Nəcəfli; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2010, 508 s. ISBN 9789952272819