İbrahim Ethem Atnur. Muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvan (1999)

İbrahim Ethem Atnur. Muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvan (1999)

İbrahim Ethem Atnur. Muxtariyyət ərəfəsində Naxçıvan. Türkcədən çevirəni: Qənirə Əsgərova; Elmi redaktorları: İsmayıl Hacıyev, Şükür Məmmədov. Naxçıvan: NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 1999, 442 səh.
Pulsuz yüklə