İdman terminlərinin izahlı lüğəti (2016)

İdman terminlərinin izahlı lüğəti (2016)
Title:
Author:
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:PDF, 4.78 MB
Download:Click here
İdman terminlərinin izahlı lüğəti. Tərtibçilər: S. S. Hüseynov; S. İ. Allahverdiyev; Baş redaktor: S. Sadıqova; Redaktorlar: D. Quliyev, V. Quliyev. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016, 568 s.  ISBN 9789952817683