Lev Qumilyov. Etnogenez və yerin biosferi (2005)

Lev Qumilyov. Etnogenez və yerin biosferi (2005)

Lev Qumilyov. Etnogenez və yerin biosferi. Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K. V. Nərimanoğlu, Ə. Ağakişiyev; Redaktor: Nadir Məmmədli. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2005, 551 s.
Pulsuz yüklə