Nazim Mustafa. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (2016)

Nazim Mustafa. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (2016)
Title:İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri
Author:Nazim Mustafa (Nazim Yusif oğlu Mustafayev)
Translator:
Editor:İdeya müəllifi, layihənin rəhbəri, ön sözün müəllifi və elmi redaktor: Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ; Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun mətbəəsi
Year:2016
Pages:44
ISBN:9789952826845
File:PDF, 2.89 MB
Download:Click here
Mustafa Nazim. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri. İdeya müəllifi, layihənin rəhbəri, ön sözün müəllifi və elmi redaktor: Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ; Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi. Bakı: AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun mətbəəsi, 2016, 44 s. ISBN 9789952826845

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 2 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 1 (1989)