Nəcəfli G. C. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (2016)

Nəcəfli G. C. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. İdeya müəllifi, layihənin rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ; Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi. Bakı: AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun mətbəəsi, 2016, 44 s. ISBN 978-9952-8268-5-2

Pulsuz yüklə