Nəcəfli G. C. İrəvan xanlığı: İrəvan qalası … (2016)

Nəcəfli G. C. İrəvan xanlığı: İrəvan qalası – qəhrəmanlıq qalası. İdeya müəllifi, layihənin rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ; Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi. Bakı: AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun mətbəəsi, 2016, 48 s. ISBN 978-9952-8268-2-1

Pulsuz yüklə

Related posts:

Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Nəcəfli G. C. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri (2007)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
İsmayıl E., Əhmədli G. Qərbi Azərbaycan, Göyçə-erməni işğalı (2016)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Kollektiv. İrəvan xanlığı (2010)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Bayramova A. İ. İrəvan xanlığı toponimləri (2016)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)