Nailə Bayramova. Şamaxı xanlığı (2009)

Nailə Bayramova. Şamaxı xanlığı (2009) Nailə Bayramova. Şamaxı xanlığı. Elmi redaktor: T. T. Mustafazadə; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2009, 396 səh.
➤[Kitabın PDF versiyasını] Pulsuz yüklə