S. Dadaşov və M. Useynov. Bakının memarlıq abidələri (1955)

S. Dadaşov və M. Useynov. Bakının memarlıq abidələri (1955)

S. Dadaşov və M. Useynov. Bakının memarlıq abidələri. Azərbaycan SSR EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1955, 58 səh.
Pulsuz yüklə