Sadiq bəy Əfşar. Məcmaül–Xəvas (2008)

Sadiq bəy Əfşar. Məcmaül–Xəvas (2008)
Title:“Məcməül–Xəvas” (tərcümə, müqayisəli mətn)
Author:Sadiq bəy Əfşar
Translator:Müqayisəli mətnin tərtibi, transfonoliterasiya, ön söz, izahlar və adlar göstəricisi: Əkrəm Bağırov
Editor:Elmi redaktoru: Teymur Kərimli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” RNPM
Year:2008
Pages:412
ISBN:5806617327
File:PDF, 48.9 MB
Download:Click here

Sadiq bəy Əfşar. “Məcməül–Xəvas” (tərcümə, müqayisəli mətn). Müqayisəli mətnin tərtibi, transfonoliterasiya, ön söz, izahlar və adlar göstəricisi: Əkrəm Bağırov; Elmi redaktoru: Teymur Kərimli. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2008, 412 s. ISBN 5806617327