Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir (2012)

Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir (2012)Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir. Tərtib edənlər: Zahid Abbasov, Mustafa Çəmənli. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2012, 48 səh.
Pulsuz yüklə