Vəliyeva G. Q. Qədim türk dili: dərs vəsaiti (2013)

Vəliyeva G. Q. Qədim türk dili: dərs vəsaiti (2013)

Vəliyeva G. Q. Qədim türk dili (dərs vəsaiti). Elmi redaktor: Qıpçaq Məmmədli. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013, 118 s.
Pulsuz yüklə