Vilayət Nəsirov. Fiziki kəmiyyətlərə aid qısa ensiklopedik məlumatlar (2001)

Nəsirov V. Q. Fiziki kəmiyyətlərə aid qısa ensiklopedik məlumatlar. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2001, 48 s.
Pulsuz yüklə