Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi–Nasiri (2005)

Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi–Nasiri (2005) pdf


Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi–Nasiri. Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: Rəhim Sultanov; Redaktor: M. Nağısoylu. Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005, 280 s. ISBN 9952-417-43-6

File format: PDF
File size: 6.68 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀