A. Samoyloviç. Türk Dillerinin Sınıflandırılmasına Dair Bazı Eklemeler (2007)

A. Samoyloviç (Çeviren: Mehman Musaoğlu). Türk Dillerinin Sınıflandırılmasına Dair Bazı Eklemeler // Dil Araştırmaları: Uluslararası Hakemli Dergi (ISSN: 1307–7821). Cilt: 1, Sayı: 1 Güz 2007. Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Bican Ercilasun. Ankara: Sage Matbaacılık, 2007, s. 175–184.
Bedava indir