İbn al–Kalbî. Putlar Kitabı. Kitâb al–Asnâm (1969)

İbn al–Kalbî. Putlar Kitabı (Kitâb al–Asnâm). Rosa Klinke Rosenbergerin Almancaya çevirisini Arapça aslı ile karşılaştırarak çevirenin girişi ve notları ile birlikte Türkçeye çeviren: Beyza Düşüngen; Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları: LXXXIV. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969, 102+39 s.
Bedava indir