İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. I kitab (2010)

İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. I kitab (2010)
Title:Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe–aləmaraye–Abbasi). I kitab
Author:İsgəndər bəy Münşi Türkman
Translator:Fars dilindən çevirən: Şahin Fərzəliyev (Şahin Fazil)
Editor:Layihənin rəhbəri, redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series: 
Place:Bakı
Publisher:“Şərq–Qərb” nəşriyyatı
Year:2010
Pages:XXXIV, 1109
ISBN: 9789952346206
File:PDF, 3.55 MB
Download:Click here
İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe–aləmaraye–Abbasi). I kitab. Fars dilindən çevirən: Şahin Fərzəliyev (Şahin Fazil); Layihənin rəhbəri, redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2010, XXXIV+1109 s. ISBN 9789952346206