Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər: 1918–1919 (2013)

Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər: 1918–1919 (2013) pdf


Rəsulzadə M. Ə. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər (1918–1919). Araşdırıb toplayanı, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirəni, ön sözün müəllifi, lüğətin tərtibçisi: Ş. A. Hüseynov; Transliterasiyanın redaktorları: Ş. Vəliyev, S. Xalidoğlu (Mirzəyev); Redaktor: A. Əzimova. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2013, 160 s. ISBN 9789952265798

File format: PDF
File size: 4.26 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀