Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İran türkləri (2013)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İran türkləri (2013) pdf


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İran türkləri. İşləyib çap edəni: Yadigar Türkel. Bakı: “Təknur” nəşriyyatı, 2013, 100 səh. ISBN 9789952445378

File format: PDF
File size: 0.75 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀