Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri (2005)

Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri (2005) Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri. Ön sözün müəllifi: Xəlil Yusifli; Tərtib edənlər: Əliyar Səfərli, Xəlil Yusifli. 1988 nəşri əsasında təkrar nəşr. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2005, 384 s. ISBN 9952-418-43-1
Pulsuz yüklə