Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri (2002)

Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri (2002)
Title:Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri
Author:İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov
Translator:
Editor:Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov, Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev‎, S. A. Məmmədov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2002
Pages:696
ISBN:5806614522
File:PDF, 2.7 MB
Download:Click here
Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri. Redaktorları: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2002, 696 s. ISBN 5806614522

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Əliyev N. A. Böyük Dərbənd ensiklopediyası (2018)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)
Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu, 1918-1920 (2001)
Suleymenov O. O. Kuman nəğməsi (2011)
Solakzade Mehmed Hemdemî. Solakzâde târihi (1880)
Süleyman Lokmacı. Solak-Zâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi. Doktora tezi (2015)
Masashi Haneda. Le châh et les Qizilbāš: le système militaire safavide (1987)
İsmayılov X. N. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı (2012)
Qurbanov Ş. D. Nəriman Nərimanov: ömrünün son illəri (2003)
Roger Mervyn Savory. The development of the early Safawid state under Isma'il and Tahmasp as studied...
Ашурбейли С. Б. Экономические и культурные связи Азербайджана с Индией в средние века (1990)
Məmmədova Ş. Tarixin nəzəri problemləri: mənbəşünaslığa giriş (2008)
Məmmədov A. B. Qədim və indiki Abşerona səyahət (2006)
Məmmədov A. B. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri (2008)
Məmmədov A. B. Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar (2015)
Mühitdin Birgen. İttihad və Tərəqqidə on il: Azərbaycan 1922-1923-cü illərdə (2015)
Yaqublu N. Q. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda (2013)