Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri (2002)

Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri (2002)
Title:Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri
Author:İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov
Translator:
Editor:Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov, Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev‎, S. A. Məmmədov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:2002
Pages:696
ISBN:5806614522
File:PDF, 2.7 MB
Download:Click here
Bayramov İ. M. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri. Redaktorları: B. Ə. Budaqov, H. İ. Mirzəyev, S. A. Məmmədov. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2002, 696 s. ISBN 5806614522