İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II kitab (2014)

Title:Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
Author:İsgəndər bəy Münşi Türkman
Translator:Fars dilindən çevirən: Şahin Fərzəliyev (Şahin Fazil)
Editor:Layihənin rəhbəri, redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi
Year:2014
Pages:1396
ISBN:978­9952­489­95­8
File:PDF, 4.56 MB
Download:Click here

İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab. Fars dilindən çevirən: Ş. Fərzəliyev (Ş. Fazil); Layihənin rəhbəri, redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov. Bakı: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2014, 1396 s. ISBN 978­9952­489­95­8