İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II kitab (2014)

İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II kitab (2014)
Title:Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe–aləmaraye–Abbasi). II kitab
Author:İsgəndər bəy Münşi Türkman
Translator:Fars dilindən çevirən: Şahin Fərzəliyev (Şahin Fazil)
Editor:Layihənin rəhbəri, redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq–Qərb” nəşriyyatı
Year:2014
Pages:1396
ISBN:978­9952­489­95­8
File:PDF, 4.56 MB
Download:Click here
İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe–aləmaraye–Abbasi). II kitab. Fars dilindən çevirən: Şahin Fərzəliyev (Şahin Fazil); Layihənin rəhbəri, redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2014, 1396 s. ISBN 978­-9952­489­-95­-8