Serap Şah. Safvetü’s-Safâ’da Safiyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri. 1. Cilt (2007)

Serap Şah. Safvetü’s-Safâ’da Safiyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri. 1. Cilt (2007)
Title:Safvetü’s–Safâ’da Safiyüddîn–i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri. Doktora Tezi. 1. Cilt.
Author:Serap Şah
Translator:
Editor:Tez Danışmanı: M. Erol Kılıç
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Marmara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Year:2007
Pages:X, 749
ISBN:
File:PDF, 4.89 MB
Download:Click here
Serap Şah. Safvetü’s–Safâ’da Safiyüddîn–i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri. Doktora Tezi. 1. Cilt. Tez Danışmanı: M. Erol Kılıç. İstanbul: Marmara Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, X+749 s.