Erkan Göksu. Târîh-i Güzîde’ye Göre Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi (2011)

Erkan Göksu. Târîh-i Güzîde'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi (2011)
Title:Târîh–i Güzîde’ye Göre Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi
Author:Erkan Göksu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Samsun
Publisher:
Year:2011
Pages:12
ISBN:
File:PDF, 0.68 MB
Download:Click here
Erkan Göksu. Târîh–i Güzîde’ye Göre Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi // History Studies: International Journal of History (ISSN: 1309–4668). Editör: Osman Köse. Cilt: 3, Sayı: 1. Samsun. — Mart 2011, s. 289–300.