Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. 4. Cilt. 2. Kitap (2010)

Title:Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bağdad–Basra–Bitlis–Diyarbakır–Isfahan–Malatya–Mardin–Musul–Tebriz–Van. 4. Cilt. 2. Kitap
Author:
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bağdad–Basra–Bitlis–Diyarbakır–Isfahan–Malatya–Mardin–Musul–Tebriz–Van. 4. Cilt. 2. Kitap. Hazırlayan: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı; Yapı Kredi Yayınları: 3104; Edebiyat: 918. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. [XV+] 443–918. ISBN 9789750817847