İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri (1937)

İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri (1937)
Title:Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri: Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak
Author:İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:TTK Yayınlarından: VIII. Seri. – No. 2.
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1937
Pages:V, 135 [43]
ISBN:
File:PDF, 10.1MB
Download:Click here

İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri: Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak. TTK Yayınlarından: VIII. Seri. – No. 2. Ankara: TTK Basımevi, 1937, [V] 135 [43] s.