Ramazan Şeşen. İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri (2010)

Ramazan Şeşen. İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri (2010)

Ramazan Şeşen. İbn Fadlan Seyahatnamesi ve Ekleri. Yeditepe Yayınevi: 111; Araştırma İnceleme Dizisi: 92. 1. Baskı. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2010, s. 1–77. ISBN 978-605-4052-22-6

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 51.1 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀