Robert Dankoff. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü (2004)

Title:Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü: Seyahatname’deki Eskicil, Yöresel, Yabancı Kelimeler, Deyimler
Author:Robert Dankoff
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Robert Dankoff. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü: Seyahatname’deki Eskicil, Yöresel, Yabancı Kelimeler, Deyimler. Katkılarla İngilizce’den Çeviren: Semih Tezcan; Yayımlayan: Mehmet Ölmez; Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 37. İstanbul: Kitap Matbaası, 2004, 336 s. ISBN 975-7981-23-0