Robert Dankoff. Seyyah–ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı (2010)

Title:Seyyah–ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı
Author:Robert Dankoff
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Robert Dankoff. Seyyah–ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı. Çeviren: Müfit Günay; Editör: Nuri Akbayar; Düzelti: Ömer Şişman. Yapı Kredi Yayınları: 3198; Tarih: 71. 1. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010, 250 sayfa. ISBN 978-975-08-1879-0