Əliyev Y. V. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri (2008)

Əliyev Y. V. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri. Elmi redaktor: Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. Bakı: “ADPU”–nun mətbəəsi, 2008, 120 səh.
Pulsuz yüklə