Bünyadov Z. M. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər (2007)

Bünyadov Z. M. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər (2007)

Bünyadov Z. M. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər. Buraxılışa məsul: Əziz Güləliyev. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2007, 336 s. ISBN 978-9952-34-094-5
Pulsuz yüklə