Əliyev Y. V. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri (2008)

Əliyev Y. V. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri (2008)
Title:Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri
Author:Yadigar Vəli oğlu Əliyev
Translator:
Editor:Elmi redaktor: Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“ADPU”-nun mətbəəsi
Year:2008
Pages:120
ISBN:
File:PDF, 9.85 MB
Download:Click here

Əliyev Y. V. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri. Elmi redaktor: N. Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. Bakı: “ADPU”-nun mətbəəsi, 2008, 120 s.

Annotasiya: Kitabda Şəki rayonunun Daşbulaq kəndində müəllif tərəfindən aşkar olunmuş qədim türk runik yazılarından bəhs olunur, 1948-52-ci illərdə Mingəçevirdə arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış Qafqaz Albaniyası dövrünə aid yazılı kitabələrin (alban kitabələrinin) habelə Azərbaycanlıların yaşadıqları başqa ərazilərdə-indiki Dağıstan və Gürcüstanın bir hissəsində yaradılmış epiqrafik abidələrin qədim türk runik əlifbası ilə yazıya alındığı sübut edilir, onların mətni, oxunuşu və tərcüməsi verilirilmişdir.

Mətnlərin qrafik sistemi Asiya, Avropa, Volqaboyu-Don, Şimali Qafqaz arealları üzrə qədim türk fonoqrafik yazı işarələri ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilir.