Fərzəlibəyli Ş. F. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası, XV–XVI əsrlər (1994)

Fərzəlibəyli Ş. F. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası, XV–XVI əsrlər (1994)

Fərzəlibəyli Ş. F. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV–XVI əsrlər). Elmi redaktoru: O. Ə. Əfəndiyev; Redaktoru: Etibar Fərəcov. Bakı: Azərnəşr, 1994, 200 səh. ISBN 5-552-01398-0
Pulsuz yüklə