Fərzəliyev Ş. F. Azərbaycan XV–XVI əsrlərdə: Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt–təvarix əsəri üzrə (1983)

http://q.gs/EP9qS

Fərzəliyev Ş. F. Azərbaycan XV–XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt–təvarix əsəri üzrə). Redaktor: O. Ə. Əfəndiyev; AzSSR EA Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1983, 150 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 14.2 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀ 🔽 Yandex 🔽