Fərzəliyev Ş. F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə: Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə (1983)

Title:Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə)
Author:Şahin Fazil oğlu Fərzəliyev
Translator:
Editor:Redaktor: Oqtay Əbdülkərim oğlu Əfəndiyev; AzSSR EA Tİ
Language:Türkcə
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1983
Pages:150
ISBN:
File:PDF, 14.2 MB
Download:Click here

Fərzəliyev Ş. F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə). Redaktor: O. Ə. Əfəndiyev; AzSSR EA Tİ. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1983, 150 s.