Mədətli E. Y. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixişünaslığında (2011)

Mədətli E. Y. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixişünaslığında (2011)

Mədətli E. Y. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixişünaslığında. Ön söz: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2011, 272 səh.
Pulsuz yüklə