Müneccimbaşı Ahmet Dede. Müneccimbaşı Tarihi. 1. Cilt (1974)

Müneccimbaşı Ahmet Dede. Müneccimbaşı Tarihi (Sahaif–ül–ahbar fî Vekayi–ül–a’sâr). Arapça aslından Türkçeleştiren: İsmail Erünsal. Birinci Cilt. Seri: Tercüman 1001 Temel Eser No. 37. İstanbul: Tercüman Yayınları, 1974, s. 1–304.
Bedava indir