Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr (2016)

Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr. Tərcümə, qeyd və şərhlərin yazılması və tərtibi: N. K. Bayramlı; Elmi redaktorlar: X. A. Hacıyev, Q. B. Səfərov; AMEA akademik Z. M. Bünyadov adına Şİ. Bakı: “AFpoliqrAF” mətbəəsi, 2016, 167 s.
Pulsuz yüklə