Osmanlı Belgelerinde Cezayir (2010)

Osmanlı Belgelerinde Cezayir. Seri: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 115; Proje Yöneticisi: Yusuf Sarınay; Yayın Komisyonu Başkanı: Mustafa Budak. Ankara: Sistem Ofset, 2010, XXII+416 sayfa. ISBN 978-975-19-4998-1
Bedava indir