Tadeuş Svyatoçovski. Rusiya və Azərbaycan: sərhədyanı bölgə keçid dövründə (2000)

Tadeuş Svyatoçovski. Rusiya və Azərbaycan: sərhədyanı bölgə keçid dövründə (2000)
Title:Rusiya və Azərbaycan: sərhədyanı bölgə keçid dövründə
Author:Tadeuş Svyatoçovski
Translator:İngilis dilindən tərcümə edənlər: Lalə Mircəfərova, Bəylər Hacıyev
Editor:Hamlet İsaxanlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı
Year:2000
Pages:373
ISBN:5784300156
File:PDF, 43.2 MB
Download:Click here
Tadeuş Svyatoçovski. Rusiya və Azərbaycan: sərhədyanı bölgə keçid dövründə. İngilis dilindən tərcümə edənlər: Lalə Mircəfərova, Bəylər Hacıyev; Redaktor: Hamlet İsaxanlı. Bakı: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2000, 373 s. ISBN 5784300156