Vəlixanlı N. M. IX–XII əsr ərəb coğrafiyaşünas–səyyahları Azərbaycan haqqında (1974)

Vəlixanlı N. M. IX–XII əsr ərəb coğrafiyaşünas–səyyahları Azərbaycan haqqında (1974)
Title:IX–XII əsr ərəb coğrafiyaşünas–səyyahları Azərbaycan haqqında
Author:Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı
Translator:
Editor:Redaktor: Z. M. Bünyadov; AzSSR EA Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutu
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1974
Pages:223
ISBN:
File:PDF, 35.3 MB
Download:Click here
Vəlixanlı N. M. IX–XII əsr ərəb coğrafiyaşünas–səyyahları Azərbaycan haqqında. Redaktor: Z. M. Bünyadov; AzSSR EA Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutu. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1974, 223 s.