Xəlilov M. C. Albaniyanın qəbir abidələri, IV–X əsrlər (2009)

Xəlilov M. C. Albaniyanın qəbir abidələri, IV–X əsrlər (2009)

Xəlilov M. C. Albaniyanın qəbir abidələri (IV–X əsrlər). Elmi redaktorlar: T. M. Dostiyev, Q. O. Qoşqarlı; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı: “Nafta–Press” nəşriyyatı, 2009, 180 səh. 
Pulsuz yüklə