A. Zeki Velidi Togan. Oğuz Destanı (1982)

Title:Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznâmesi, tercüme ve tahlili. 2. baskı
Author:Ahmet Zeki Velidi Togan
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Enderun yayınları: 10
Place:İstanbul
Publisher:Enderun Kitabevi
Year:1982
Pages:164, VI
ISBN:
File:PDF, 26.1 MB
Download:Click here

A. Zeki Velidi Togan. Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznâmesi, tercüme ve tahlili. 2. baskı. Enderun yayınları: 10. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1982, 164 s.+VI levha.