A. Zeki Velidi Togan. Oğuz Destanı (1982)

A. Zeki Velidi Togan. Oğuz Destanı (1982)
Title:Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznâmesi, tercüme ve tahlili. 2. Baskı
Author:Ahmet Zeki Velidi Togan
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Enderun yayınları: 10
Place:İstanbul
Publisher:Enderun Kitabevi
Year:1982
Pages:164, VI Levha
ISBN:
File:PDF, MB
Download:Click here
A. Zeki Velidi Togan. Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznâmesi, tercüme ve tahlili. 2. Baskı. Enderun yayınları: 10. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1982, 164 s.+VI Levha.