Ali Sevim, Erdoğan Merçil. Selçuklu Devletleri Tarihi (1995)

Ali Sevim, Erdoğan Merçil. Selçuklu Devletleri Tarihi (1995)
Title:Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşkilât ve Kültür
Author:Ali Sevim, Erdoğan Merçil
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 19
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1995
Pages:XVI, 599 [+18]
ISBN:975160690X
File:PDF, 20.8 MB
Download:Click here
Ali Sevim, Erdoğan Merçil. Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşkilât ve Kültür. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 19. Ankara: TTK Basımevi, 1995, XVI+599 [+18] s. ISBN 975160690X