Budaqov B. Ə., Qeybullayev Q. Ə. Gürcüstanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (2002)

Budaqov B. Ə., Qeybullayev Q. Ə. Gürcüstanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (2002) Budaqov B. Ə., Qeybullayev Q. Ə. Gürcüstanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Elmi redaktor: B. Ə. Budaqov; Nəşriyyat redaktoru: Roza Kərimova; AMEA H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı: “İsmayıl” NPM, 2002, 320 səh.
Pulsuz yüklə