Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 1136–1225 (1985)

Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 1136–1225 (1985)

Bünyadov Z. M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136–1225). [Redaktor: V. M. Beylis; Rus dilindən] Tərcümənin redaktorları: Ə. Q. Əliyeva, Ə. A. Novruzova; AzSSR EA, Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1985, 266 [2] səh.
➤Pulsuz yüklə