Erdoğan Merçil. Gazneliler devleti tarihi (1989)

Erdoğan Merçil. Gazneliler devleti tarihi (1989)
Title:Gazneliler devleti tarihi
Author:Erdoğan Merçil
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 11
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1989
Pages:X, 117
ISBN:9751601894
File:PDF, 5 MB
Download:Click here
Erdoğan Merçil. Gazneliler devleti rarihi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XXIV. Dizi – Sa. 11. Ankara: TTK Basımevi, 1989, X+117 s. ISBN 9751601894