Ersin Teres. Dīvānu Lügāt–it–Türk ve Budist Uygur Metinlerinin Sözvarlığı Bakımından Karşılaştırılması (2006)


Ersin Teres. Dīvānu Lügāt–it–Türk ve Budist Uygur Metinlerinin Sözvarlığı Bakımından Karşılaştırılması. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Zühal Kargı Ölmez; Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. — 2006. — 813 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 5.87 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀